O procesu proizvodnje

Ponosni smo na sopstvenu preradu mesa, zahvaljujući kojoj smo sigurni da su burgeri koji izlaze iz naše kuhinje pripremljeni od najkvalitetnijih sirovina. Vrhunske mašine, receptura do koje se došlo decenijskim iskustvom u proizvodnji i vodeći dobavljači u Srbiji, daju proizvode koji sa sobom donose originalne ukuse istinskog kvaliteta. Primenom HACCP sistema i sprovođenjem standardnih operativnih procedura u svim fazama proizvodnje i pripreme, bezbednost hrane podignuta je na visok nivo.

O procesu proizvodnje

Ponosni smo na sopstvenu preradu mesa, zahvaljujući kojoj smo sigurni da su burgeri koji izlaze iz naše kuhinje pripremljeni od najkvalitetnijih sirovina. Vrhunske mašine, receptura do koje se došlo decenijskim iskustvom u proizvodnji i vodeći dobavljači u Srbiji, daju proizvode koji sa sobom donose originalne ukuse istinskog kvaliteta. Primenom HACCP sistema i sprovođenjem standardnih operativnih procedura u svim fazama proizvodnje i pripreme, bezbednost hrane podignuta je na visok nivo.

Kontrola kvaliteta ulja

Posebnu pažnju smo dali kvalitetu ulja koje služi za prženje priloga u Burger Barovima, korišćenjem jedinstvenog uređaja na svetskom tržištu za filtriranje ulja za prženje VITO® i instrumentima za ispitivanje kvaliteta ulja, koje se u skladu sa tim redovno menja.

Korišćenjem VITO® uređaja poboljšan je ukus i kvalitet hrane, odnosno, svojim gostima serviramo zdraviju duboko prženu hranu koja ne sadrži ugljen koji nastaje kao produkt dugotrajne upotrebe ulja za prženje.

Dokazano je da korištenje VITO® uređaja pozitivno utiče na kritične parametre kao što su Totalne Polarne Materije – TPM.

* Totalne Polarne Materije, skraćeno TPM, utiču ne samo na konzistenciju, ukus i izgled masti, već i na kvalitet kuvanja/prženja. Proizvod koji se prži u ostarelom ulju, veoma brzo formira tamnu koricu i istovremeno upija veliku količinu masnoće. U mastima sa većom količinom polarnih materija, voda brže isparava iz masti i proizvod se brže isušuje. Prženi krompir, na primer, postaje šupalj. Kao rezultat brzog gubitka vode, zaštitni sloj pare takođe nestaje, što znači da je mast duže u kontaktu sa površinom hrane. Posledica je veći prodor masti u unutrašnjost proizvoda koji se prži, kao i izlaganje površine višim temperaturama, što povećava verovatnoću zagorevanja.

PRATITE NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA